Politika súborov „cookies”

Webová stránka automaticky nezhromažďuje žiadne informácie okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v súboroch cookie.

Súbory cookie sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa Webového sídla a sú určené na používanie webových stránok Webového sídla. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia do koncového zariadenia a jedinečné číslo.
Subjektom, ktorý ukladá súbory cookie do koncového zariadenia Používateľa Webového sídla a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Služby Meble Jaśko so sídlom: Radomsko 97-500, Ładna 46.

Súbory cookie sa používajú na:

prispôsobenie obsahu webových stránok Webového sídla preferenciám Používateľa a optimalizáciu používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznanie zariadenia Používateľa Webového sídla a vhodné zobrazenie webovej stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám;
vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Používatelia Webového sídla používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
udržiavanie relácie Používateľa Webového sídla (po prihlásení), vďaka čomu nemusí Používateľ na každej podstránke webovej lokality znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;

V rámci Webového sídla sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: „relácie” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Cookie realácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa, kým sa neodhlási, neopustí webovú stránku alebo nevypne softvér (webový prehliadač). Trvalé súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich Používateľ nevymaže.

Na Webovom sídle sa používajú nasledujúce typy súborov cookie:

„nevyhnutné” súbory cookie, umožňujúce používanie služieb dostupných na Webovom sídle, napr. autentifikačné súbory cookie používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu na Webovom sídle;
súbory cookie používané na bezpečnostné účely, napr. na zisťovanie zneužitia overovania na Webovom sídle;
„výkonnostné” súbory cookie, umožňujúce zhromažďovanie informácií o používaní stránok Webového sídla;
„funkčné” súbory cookieumožňujúce „zapamätanie si” zvolených nastavení Používateľa a personalizáciu používateľského rozhrania, napr. s ohľadom na zvolený jazyk alebo región pôvodu Používateľa, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky, atď.;

Súbory cookie „na marketingové účely”, umožňujúce poskytovať Používateľom reklamný obsah, ktorý je relevantnejší pre ich záujmy.

V mnohých prípadoch softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie Používateľa. Používatelia Webového sídla môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, že sa zablokuje automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača alebo sa informuje o ich každom umiestnení do zariadenia Používateľa Webového sídla. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch používania súborov cookie sú k dispozícii v nastaveniach vášho softvéru (webového prehliadača).

Prevádzkovateľ Webového sídla vás informuje, že obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webovom sídle.