REALIZÁCIE

Pred realizáciou objednávky poskytujeme Zákazníkovi vizualizáciu, ktorá sa čo najviac približuje plánovanému konečnému výsledku. V tejto fáze sú možné drobné úpravy návrhu.