KUCHYNSKÝ NÁBYTOK

Pred realizáciou objednávky predstavujeme klientom vizualizáciu maximálne zblíženú plánovanému konečnému efektu.
V tejto fáze je možné spraviť drobné modifikácie projektu.